Výstavy

Viridis

výstava šperků výtvarnic Aleny Štukavcové Doleželové a Jany Veselé

Vernisáž: 19. ledna 2024
Workshop: 24. ledna 2024

Přijměte pozvání na výstavu VIRIDIS českých šperkařek Alenky Štukavcové Doležalové a Jany Bendové Veselé, kterou pořádá galerie LM bohème.

Alenka a Jana jsou dvě šperkařky, které spojuje dlouhodobý zájem o botaniku. Projekt je cílený na svět rostlin, ne ale v jejich obecně dekorativním smyslu.

Výtvarnice zajímá nás především to, co není na první pohled viditelné. Řasy, lišejníky, symbioti i paraziti, život v půdě. Vše, co rostlinám umožňuje život a to, co z jejich života čerpá sílu. Rostliny ve své nejbizarnější podobě.

Jak popisují projekt šperkařky

“Projekt začal vznikat na začátku pandemie, kdy nám dravá životní energie rostlin dodávala optimismus a sílu. Nazvaly jsme ho Viridis.

Tématem je život, vznikající ze smrti, obnova a naděje ve smyslu filosofickém a ekologickém.

Pomocí šperků, studijních kreseb, smaltu a nástěnných objektů ke šperkům se vztahujících, vytvoříme v domáckém a útulném prostředí galerie dojem botanického kabinetu. Instalace je plánovaná v teráriích, sklenicích a akváriích.
Užitým materiálem bude stříbro, patinovaný bronz, kameny, dřevo, přírodniny a zrezivělé železo, to vše zpracované klasickými i moderními postupy.

Po technické a výtvarné stránce se naše práce liší a doplňuje

Jana Veselá používá jako hlavní médium modelovací stříbro, kameny, smalt a přírodniny buď v jejich surové podobě nebo zhotovuje jejich tvary pomocí techniky ACS, tedy modelovacího ryzího stříbra.

Otisky, struktury a jejich neobvyklé kombinace jsou pro její šperky stálou inspirací. Zároveň fotografuje a maluje. Obrazy pak přetváří do trojrozměrných objektů.

Alena Štukavcová Doležalová používá ke zpracování kovů staré tradiční techniky, kterým dává současnou a často konceptuální podobu. Tepání, cizelování (repoussé), dřevořezba, niello a glyptika jsou cesty, jak vytvářet fiktivní organismy a rostliny. Často zpracovává nalezené kusy zrezivělého železa, které vyřezává a dotváří. Zabývá se i studijní kresbou a plastikou.